สวิตช์โอนอัตโนมัติ | ATS

จำหน่ายไฟฟ้า > สวิตช์โอนอัตโนมัติ | ATS

สวิตช์ Automatic Transfer Switch สามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปและไม่มีแหล่งจ่ายไฟสลับระหว่างการเปลี่ยนเพราะสามารถตัดการเชื่อมต่อด้านอื่น ๆ ของวงจรซึ่งสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน