ตู้จำหน่ายและกล่อง

พลังงานไฟฟ้า > ตู้จำหน่ายและกล่อง

กล่องกระจายเป็นพารามิเตอร์ใหญ่ในข้อมูลโดยทั่วไปตามความต้องการเดินสายไฟ, สวิตช์, เครื่องมือวัดอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมในตู้โลหะปิดหรือกึ่งล้อมรอบหรือหน้าจอเป็นกล่องกระจายแรงดันไฟฟ้าต่ำ ในการทำงานปกติสามารถเปิดหรือปิดวงจรโดยใช้สวิตช์ด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ