เบรคเกอร์รั่วโลก | ELCB

เบรกเกอร์ > เบรคเกอร์รั่วโลก | ELCB

เบรกเกอร์รั่วไหลของโลก: ในวงจรกระแสไฟรั่วจะเกินค่าที่กำหนดไว้ เบรกเกอร์วงจรตกค้างที่นิยมใช้ทั่วไปแบ่งออกเป็นประเภทแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสองประเภทและประเภทกระแสไฟฟ้าแบ่งออกเป็นสองประเภทคือแบบแม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบรกเกอร์วงจรตกค้างที่ใช้เพื่อป้องกันการกระแทกส่วนบุคคลควรอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่แตกต่างกันสองแบบของการติดต่อโดยตรงและการติดต่อโดยอ้อมที่จะเลือก