ถ่ายทอดความร้อน

ควบคุมไฟฟ้า > ถ่ายทอดความร้อน

ถ่ายทอดความร้อนส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการป้องกันไฟเกินของวงจรไฟฟ้าองค์ประกอบการเปลี่ยนรูปความร้อนสามารถทำได้ในกรณีของสายเกินและอื่น ๆ โดยตรงตัดวงจรและอุปกรณ์ป้องกัน