คอนแทค

ควบคุมไฟฟ้า > คอนแทค

คอนแทค AC ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเปิด - ปิดและควบคุมวงจรไฟฟ้า ใช้ส่วนติดต่อหลักเพื่อเปิดและปิดวงจรใช้ที่ติดต่อเสริมในการปฏิบัติตามคำสั่งการควบคุม คอนแทคเลนส์ขนาดเล็กมักใช้เป็นรีเลย์กลางที่มีวงจรหลัก