เบรคเกอร์ขนาดเล็ก | MCB

เบรกเกอร์ > เบรคเกอร์ขนาดเล็ก | MCB

เบรกเกอร์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 230 / 400V แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่เกินพิกัด 1 ~ 125A และวงจรป้องกันการลัดวงจรที่ใช้นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์ปกติเนื่องจากสายไฟไม่ทำงานบ่อย