สวิตช์แยก

จำหน่ายไฟฟ้า > สวิตช์แยก

สวิตช์แยกเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สวิตชิ่งที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดในโลก สวิทช์กว่า 50,000 ล้านสวิทช์ใช้ในการกระจายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำในแต่ละปีสวิตช์แยกอิสระมีการแยกโหลดที่ยอดเยี่ยมและขัดจังหวะความสามารถในการปิดและเปิดสวิตช์วงจรทันที