ควบคุมไฟฟ้า

ควบคุมไฟฟ้า

TAIXI Electric มีตัวควบคุม, สตาร์ท, คอนแทค, รีเลย์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ประเภทต่างๆเช่นมอเตอร์ตู้ดับเพลิงและสวิตช์แรงดันสูงและต่ำ