จำหน่ายไฟฟ้า

จำหน่ายไฟฟ้า

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ได้แก่ ตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าตัวป้องกันกระแสไฟแหล่งจ่ายไฟสวิตช์วงจรสวิตช์ปลดโหลดและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงสุดของจีนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสามารถจำหน่ายได้ในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค